Dijous, 9 De Abril De 2020
Sorribes de la Vansa, La Vansa i Fórnols - 25717 Telèfon: 973-370368 Fax: 973-370312
ajuntament@vansafornols.ddl.net.

Indústria

Economia (extret de l'Enciclopèdia Catalana)Tant en economia com en formes de vida, Lavansa ha estat sempre molt semblant a Fornols. A mitjan segle XIX diu Madoz del terme de Fórnols que les aigües del riu de Lavansa (que duien bones truites) no s’aprofitaven per al reg per causa de 1'aspror del terreny; se'n treia profit, això si, per a una farga de ferro que hi havia prop del riu. D'aquesta farga no diu res, però, el cens del 1860, que en canvi menciona tres molins fariners, el d'Adraén, el de Cornellana i el de Fórnols. Segons Madoz, el terme produïa blat, llegums i patates. Hi havia bones pastures a la serra de Cadí i es criava bestiar de llana, cabrum i bestiar boví i porcí. Es caçaven llebres, conills i perdius. Tradicionalment, el blat i les patates eren els conreus principals. Els acompanyaven algunes lleguminoses com els cigrons, guixes i fesols, i també blat de moro. Tots aquests conreus s'han perdut en 1'actualitat. L'agricultura actual ha sofert els mateixos canvis que la de la resta de la comarca. Els terrenys de vora el riu s'han convertit en regadiu i s'aprofiten tots els prats naturals. El 1989 es registrava un total de 89 ha de terres llaurades, 787 ha de pastures permanents, 6 014 ha de terreny forestal i l 669 ha dedicades a altres usos. Pel que fa a la ramaderia, al cens del 1989 es recullen 189 caps de bovins, l 226 caps d'ovins, 93 caps de cabrum, 374 conilles mares, 24 caps de porcins, 11 rucs i 21 equins. La riquesa de 1'explotacio forestal dels boscs comunals ha disminuït molt en 1'actualitat. Ha beneficiat el terme la nominació de pare natural dels boscos del vessant meridional de la serra de Cadí, com també la seva conseqüència, que s'hi vedés la caca, principalment de 1'isard. Al municipi no hi ha cap escola, i a efectes sanitaris depèn del dispensari de Tuixén. Si que hi ha serveis d'allotjament en cases de pagès a Cornellana (10 habitacions), Sorribes (4) i a Fórnols (5), on també hi ha un càmping amb 44 places d'acampada.Cercador

Ajuntament
Totes les administracions

Destacats

Mapa Web